ನೇಗಿಲ ಮಿಡಿತ  ಸಂಪುಟ ೩ ಸಂಚಿಕೆ ೧೨

ಮಣ್ಣ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ-ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕೃಷಿಕ

ಮಣ್ಣ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ-ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕೃಷಿಕ

ಸಂಪಾದಕೀಯ-ಕೆರೆ ಹಬ್ಬ

ಸಂಪಾದಕೀಯ-ಕೆರೆ ಹಬ್ಬ

ಚಿಂತನೆ-ರೈತರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಾಗಿ ಬಂದೆರಗುವ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅವಗಢಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗಗಳು

ಚಿಂತನೆ-ರೈತರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಾಗಿ ಬಂದೆರಗುವ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅವಗಢಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗಗಳು

ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ:ಟೊಮಾಟೊ ಪಾನೀಯ

ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ:ಟೊಮಾಟೊ ಪಾನೀಯ

ದಾರಿದೀಪ-ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಲಾಭ

ದಾರಿದೀಪ-ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಲಾಭ

ಕೃಷಿರಂಗ-ತಬ್ಬಲಿಗಳು

ಕೃಷಿರಂಗ-ತಬ್ಬಲಿಗಳು

ಕೃಷಿಯೊಂದು ಕಲೆ

ಕೃಷಿಯೊಂದು ಕಲೆ

ವನೌಷಧಿ-ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ

ವನೌಷಧಿ-ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ

ಬೀಜ ಪ್ರಪಂಚ-ಚವಳಿಕಾಯಿ

ಬೀಜ ಪ್ರಪಂಚ-ಚವಳಿಕಾಯಿ

ಆ್ಯಪ್ ಲೋಕ-ಅರೆಕಾನಟ್ ಐಪಿಎಂ-Arecanut IPM

ಆ್ಯಪ್ ಲೋಕ-ಅರೆಕಾನಟ್ ಐಪಿಎಂ-Arecanut IPM

ಚಿತ್ರ ಲೇಖನ-ಔಡಲದ ಕೊಂಡಲಿ ಹುಳು

ಚಿತ್ರ ಲೇಖನ-ಔಡಲದ ಕೊಂಡಲಿ ಹುಳು

ಹೆಸರು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ನಂಜಾಣು ರೋಗ

ಹೆಸರು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ನಂಜಾಣು ರೋಗ

ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ ಕೊರತೆ

ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂ ಕೊರತೆ

ಅನುಕೂಲಕಾರಿ ಹಿಂಗಾರಿ ಜೋಳ, ಎಸ್ಪಿವಿ-೨೨೧೭

ಅನುಕೂಲಕಾರಿ ಹಿಂಗಾರಿ ಜೋಳ, ಎಸ್ಪಿವಿ-೨೨೧೭

ಮರಗೆಣಸಿನ ಎಲೆ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಂಪತ್ತು

ಮರಗೆಣಸಿನ ಎಲೆ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಂಪತ್ತು

ಜಾಯಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿಕಣ್ಣುಕಸಿ(ಬಡ್ಡಿಂಗ್)

ಜಾಯಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿಕಣ್ಣುಕಸಿ(ಬಡ್ಡಿಂಗ್)

ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ನೀಡಿತು ಕೃಷಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ

ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ನೀಡಿತು ಕೃಷಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ

ಇಂಡಿಯ ನಿಂಬೆಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಯೊ...ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್

ಇಂಡಿಯ ನಿಂಬೆಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಯೊ...ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್

ಭೂ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಮಣ್ಣು ದಿನ. ಏಕೆ-ಹೇಗೆ

ಭೂ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಮಣ್ಣು ದಿನ. ಏಕೆ-ಹೇಗೆ

ಕೀಟ ಪೀಡೆಗಳ ಜಾಲ ಪತ್ತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳು

ಕೀಟ ಪೀಡೆಗಳ ಜಾಲ ಪತ್ತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳು

ಡೊಣ್ಣ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಡೊಣ್ಣ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನಾ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕ ಗಂಗಪ್ಪ ತುಂಬರಮಟ್ಟಿ

ನಾ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕ ಗಂಗಪ್ಪ ತುಂಬರಮಟ್ಟಿ

ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಕುರುಡಿ ಮೀನು ಕೃಷಿ (Asian seabass Lates calcarifer)

ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಕುರುಡಿ ಮೀನು ಕೃಷಿ (Asian seabass Lates calcarifer)

ಕೆಂಪು ಎಲೆಕೋಸು

ಕೆಂಪು ಎಲೆಕೋಸು

ತೊಗರಿಯ ಬೂದಿ ರೋಗ

ತೊಗರಿಯ ಬೂದಿ ರೋಗ

ಮಿಡಿತತುಡಿತ

ಮಿಡಿತತುಡಿತ

ಪದಬಂಧ

ಪದಬಂಧ