ನೇಗಿಲ ಮಿಡಿತ  ಸಂಪುಟ 5 ಸಂಚಿಕೆ 8

ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು

ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು

ಅಧಿಕ ಬಾಳೆ ಇಳುವರಿಗೆ ಬಾಳೆ ಗೊನೆಯ ಪೋಷಣೆ

ಅಧಿಕ ಬಾಳೆ ಇಳುವರಿಗೆ ಬಾಳೆ ಗೊನೆಯ ಪೋಷಣೆ

ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳ ದಿವ್ಯಾಮೃತ

ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳ ದಿವ್ಯಾಮೃತ

ತುಡುವೆ ಜೇನನ್ನು ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು

ತುಡುವೆ ಜೇನನ್ನು ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು

ಸಾಧಕ ರೈತ-  ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದ ರೈತ

ಸಾಧಕ ರೈತ- ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದ ರೈತ

ಮೀನಿನ ಜೆಲಟಿನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಮೀನಿನ ಜೆಲಟಿನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ-  ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣಿನ ಪೌಪ್ಠಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ- ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣಿನ ಪೌಪ್ಠಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಲಾಭದಾಯಕ ಗಿರಿರಾಜ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಣಧಾರ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ

ಲಾಭದಾಯಕ ಗಿರಿರಾಜ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಣಧಾರ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯ ಆಧುನಿಕ ಬೇಸಾಯ ಹಾಗೂ ಗಡ್ಡೆಕೊಳೆ ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯ ಆಧುನಿಕ ಬೇಸಾಯ ಹಾಗೂ ಗಡ್ಡೆಕೊಳೆ ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸಿಮರೂಬ(ಲಕ್ಷ್ಮಿತರು)  : ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕೆತ್ಸೆಗೆ ಸುಲಭೋಪಾಯ

ಸಿಮರೂಬ(ಲಕ್ಷ್ಮಿತರು) : ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕೆತ್ಸೆಗೆ ಸುಲಭೋಪಾಯ

ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ

ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ

ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕೃಷಿರಂಗ  ಬಲಿಪಶು

ಕೃಷಿರಂಗ ಬಲಿಪಶು

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ- ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ: ಡಾ. ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ- ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ: ಡಾ. ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್

ರಾಗಿ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು

ರಾಗಿ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸುಳಿಕೊಳೆ ರೋಗದ ಹತೋಟಿ

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸುಳಿಕೊಳೆ ರೋಗದ ಹತೋಟಿ

ಬೇರುಹುಳುಗಳ ಪ್ರೌಢ ದುಂಬಿ ಹಿಡಿಯುವ ನೂತನ ವಿಧಾನ

ಬೇರುಹುಳುಗಳ ಪ್ರೌಢ ದುಂಬಿ ಹಿಡಿಯುವ ನೂತನ ವಿಧಾನ

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಮಿಡಿತ - ತುಡಿತ

ಮಿಡಿತ - ತುಡಿತ