ನೇಗಿಲ ಮಿಡಿತ  ಸಂಪುಟ ೨ ಸಂಚಿಕೆ ೧೨

ಕೃಷಿಮೇಳ ೨೦೧೬

ಕೃಷಿಮೇಳ ೨೦೧೬

ಬದನೆ : ಫೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಗಳ ನಂಜು ರೋಗ

ಬದನೆ : ಫೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಗಳ ನಂಜು ರೋಗ

ಚಿತ್ರ ಲೇಖನ: ಬದನೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು

ಚಿತ್ರ ಲೇಖನ: ಬದನೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು

ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಹಲಸು!

ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಹಲಸು!

ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಣುಜೀವಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಬಳಕೆ

ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಣುಜೀವಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಬಳಕೆ

ತಂಬಾಕು-ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣಿನ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

ತಂಬಾಕು-ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣಿನ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ

ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ

ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಫೀ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೃಷಿ

ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಫೀ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೃಷಿ

ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ

ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ

ಕೋಲಾಟವೆಂಬ ಕೋಲಾಹಲ

ಕೋಲಾಟವೆಂಬ ಕೋಲಾಹಲ

ಒಂದು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಲೇಸು

ಒಂದು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಲೇಸು

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಕ್ಷ್ಯ - ಸುರಳೀ ಹೋಳಿಗೆ

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಕ್ಷ್ಯ - ಸುರಳೀ ಹೋಳಿಗೆ

ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯ ದುಂಡಾಣು ಎಲೆ ಪಟ್ಟಿ ರೋಗ

ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯ ದುಂಡಾಣು ಎಲೆ ಪಟ್ಟಿ ರೋಗ

ಮಲೆನಾಡು  ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಷಬಾಧೆಗಳು

ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಷಬಾಧೆಗಳು

ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಮಹತ್ವ  ಇದನ್ನರಿತರೆ ನಮಗಿರುವುದು ಲಾಭ

ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಮಹತ್ವ ಇದನ್ನರಿತರೆ ನಮಗಿರುವುದು ಲಾಭ