ನೇಗಿಲ ಮಿಡಿತ  ಸಂಪುಟ ೩ ಸಂಚಿಕೆ ೮

ಪದಬಂಧ

ಕುಂಚ ಎಸ್
೯೪೪೮೮೬೨೨೨೧
1

ಅಡ್ಡ: ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಲೇಡಿಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ(೨)

೨.ಇದು ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಈ ಮಳೆ ಆದ ಓಣಿಯೆಲ್ಲಾ ಕೆಸರೆಂಬ ಗಾದೆ ಇದೆ(೨)

೩.ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಷ್ಪ (೩)

೪.ಜವೆಗೋಧಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು(೩)

೫.ಕಿರುಧಾನ್ಯ ಈಗ ಆಗಿದೆ ರೊಕ್ಕದ ಧಾನ್ಯ(೪)

೬.ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್(೨)

ಲಂಬ:೧.ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಈ ರೋಗ ತಗುಲಿದರೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ(೪)

೨.ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸಿದೆ ಹೈಟೆಕ್ ಕೃಷಿ ಮನೆ(೪)

೩.ಹಸಿಕಾಯಿ ತಿನ್ನಲು ಗಿಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುವುದೇ ಸೊಗಸು(೩)

೪.ಸಸ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಸ್ಯ ಭಾಗ ಜೋಡಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದ(೨)

೫.ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್.(೨)

13