ನೇಗಿಲ ಮಿಡಿತ  ಸಂಪುಟ ೩ ಸಂಚಿಕೆ ೧

ಗುಲಾಬಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಟ್ ನುಶಿ ಹಾವಳಿ

ಗುಲಾಬಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಟ್ ನುಶಿ ಹಾವಳಿ

ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೂ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ

ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೂ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ

ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯ ಬೂದಿ ರೋಗ

ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯ ಬೂದಿ ರೋಗ

ಕಬ್ಬಿನ ಉಣ್ಣೆ ಹೇನಿನ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು

ಕಬ್ಬಿನ ಉಣ್ಣೆ ಹೇನಿನ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು

ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸೀತಾಫಲ

ಸೀತಾಫಲ

ಮೀನಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು

ಮೀನಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು

ಅಗಸೆ ಕೃಷಿ

ಅಗಸೆ ಕೃಷಿ

ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಪೆಂಡಿ ಕಟ್ಟಲು ಬಂದಿದೆ “ಬೇಲರ್” ಯಂತ್ರ

ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಪೆಂಡಿ ಕಟ್ಟಲು ಬಂದಿದೆ “ಬೇಲರ್” ಯಂತ್ರ